partners in welzijn

Partners in Welzijn digitale brochure en filmpje

Voor Partners in Welzijn ontwikkelde Ontwerpburo Blend een digitale brochure en filmpje over Schoolmaatschappelijk werk. De brochure en het filmpje worden door Voortgezet Onderwijs scholen in Limburg gebruikt om de werkwijze van het schoolmaatschappelijk werk bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Daarnaast gebruiken maatschappelijk werkers de brochure als deze een nieuwe cliënt krijgen.